LA NOSTRA ESCOLA


COM TREBALLEM EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE


A l’escola sabem que hi ha maneres d’afavorir que tots els nens i nenes aprenguin el màxim de les seves possibilitats. Aquesta és la nostra finalitat. Per això, a les aules es generen contextos d’aprenentatges (temes, propostes, històries, investigacions, …) que requereixen un tractament globalitzat dels continguts a treballar. Això vol dir que els mestres i les mestres aprofiten i provoquen els interessos i les necessitats dels alumnes; i guien i orienten els seus aprenentatges.

En funció de les característiques i necessitats de cada grup classe, s’organitzen recerques, activitats, etc. Més adients per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge de tothom.
Per això és important disposar de diferents recursos materials: material d’experimentació, d’observació, manipulable, diferents llibres de text, etc.


Del primer al darrer dia de d’estada al centre pretenem que tots els nens i nenes se sentin acollits i estimats, valorats i ajudats, motivats i amb ganes d’aprendre.