L'AFA


L'Associació de Familiars d’Alumnes (AFA), és una entitat pensada i creada per col·laborar estretament amb els mestres i l’Equip Directiu del centre per millorar, en tot el que es pugui, la qualitat educativa.

Amb la col·laboració de tothom fem possible que a l’Escola es puguin fer activitats que surten del currículum estricte establert i que fan que els nostres fills/es gaudeixin d'uns coneixements i tinguin uns recursos que, sense el suport de l’AFA, no serien possibles.

Els recursos que l´AFA té vénen bàsicament de les quotes anuals dels associats i de les subvencions que rep de les administracions, per a cada activitat.

Els recursos que obté l’AFA s’utilitzen per organitzar les activitats extra-escolars, per material per l’escola, per a activitats socials, i d'altres, que no contempla ensenyament en l’educació infantil i primària.

Tothom que sigui soci de l’AFA té dret a vot i a participar de totes aquelles activitats i serveis que porta a terme l’AFA


La col·laboració de totes les famílies és molt important, per tant us convidem a participar.


QUÈ FA L’AFA?

Treballem amb els objectius següents:

·         Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a l'alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l'educació dels infants.

·         Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre, col·laborant en les activitats educatives del centre i cooperant amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

·         Promoure la comunicació entre totes les famílies, i les relacions famílies-escola.

·         Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.